Az alapítványról

Lenti Város Délnyugat-Magyarországon, a Nyugat-dunántúli Régióban, Zala megyében található, Lenti Járás központi települése. Lenti Város Önkormányzata 2003-ban, mint alapító hozta létre a településen a "Civilkurázsi" Lenti Civilszervezeteiért és Sportjáért Közalapítványt. A szervezet elősegíti új civil közösségek kialakulását, a már működő civilszervezetek tevékenységét segíti.

Hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítésére, kapcsolódó szolgáltatások nyújtására. Támogatja a város kulturális tevékenységeit, kulturális örökség megóvását, a környezet és természetvédelmi mozgalmak létrehozását, azok működését.

Célja a városban működő sportegyesületek működésének támogatása, sporttevékenységük fejlesztése, a város sportéletének fejlesztése. A szervezet éves szinten 8-10 városi hagyományápoló, kulturális, sport, stb. rendezvény szervezésébe, megvalósításában működik közre. Koordinálja Lenti civil szervezeteinek munkáját, folyamatosan kapcsolatot tart a település és vonzáskörzetében működő civil szervezetekkel. A város lakosságszáma az elmúlt években folyamatosan csökkent, amely tendencia folytatódhat a szolgáltatás, program hiány miatti népességmegtartó erő csökkenésével, amit a határmenti fekvés is növel főleg a fiatal és aktív korú réteg körében. A közösségi élet megújítása, ezáltal a szabadidő eltöltési lehetőségek kibővítése, az önkéntességben rejlő lehetőségek kihasználása, valamint a generációk közötti együttműködés javítása lehetőséget jelent a falvak élhetőségének és a térséghez való kötődésnek a javításában.